Press centrum

Počet lidí odkázaných na potravinové dary narůstá

  • Sbírka potravin a darování potravin a drogerie během celého roku obchodními řetězci patří mezi významné pilíře pomoci obyvatelům v obtížné životní situaci
  • Roste počet příjemců pomoci z řad samoživitelek a samoživitelů s malými dětmi
  • Systém darování by bylo vhodné rozšířit rovněž do sektoru nábytku a oděvů a v této souvislosti snížit DPH na nulu

Praha 10. dubna 2024 – Potravinové banky ve spolupráci s obchodními řetězci zajistily v loňském roce pomoc celkem 400 000 lidem v nouzi. V meziročním srovnání jde o bezmála třetinový nárůst. Efektivní systém darování potravin a základních hygienických potřeb představuje Sbírka potravin, jedna z největších charitativních akcí v České republice.

„Za jedenáct let se nám ze Sbírky potravin podařilo vytvořit fungující soukolí, jehož prostřednictvím je zajištěno zásobování potravinami a základní drogerií pro širokou skupinu obyvatel v nouzi. Smutnou pravdou zůstává, že v České republice se nachází těsně nad hranicí chudoby přes milion lidí,“ konstatoval Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank, a dodal: „Rostoucí poptávka je patrná i v terénu, kde s nově založenými výdejnami objíždějí potravinové banky celou republiku. Poslední rok registrujeme zvýšený zájem o pomoc ze strany rodičů samoživitelů s malými dětmi. Největší zájem je o dětskou výživu a hygienické potřeby pro nejmenší.“

Výdejny potravinové pomoci provozují potravinové banky od loňského léta a za tu dobu skrze ně podpořily více než 20 000 lidí v nouzi. Týdně se rozdistribuuje 2 500 balíčků potravinové pomoci. Nejvíce, téměř polovinu všech balíčků, obdrželi právě rodiče samoživitelé a jejich děti coby sociálně nejohroženější skupina.

K bezproblémovému fungování Sbírky potravin přispělo i ukotvení darování potravin v zákoně, finanční podpora ze strany státu nebo spolupráce potravinových bank a obchodních řetězců na zajištění základních potřeb sociálně slabým skupinám obyvatel. Objem darovaného zboží pak narostl díky zavedení jarního i podzimního kola, stejně jako její spuštění v on-line podobě.

Za jedenáct let trvání Sbírky potravin se podařilo vysbírat díky štědrosti dárců celkem 4 860 tun potravin, což odpovídá 9,72 milionu porcí jídla. K tomu dárci přispěli 617 tunami základního drogistického zboží. Do posledního kola Sbírky potravin na podzim 2023 se zapojil rekordní počet přes 2 000 prodejen a 5 000 dobrovolníků z řad zaměstnanců obchodních řetězců, neziskového sektoru i veřejnosti.

Právě díky průběžnému darování potravin obchodními řetězci mají navíc lidé v obtížné životní situaci jistotu, že se jim vždy dostane potřebné pomoci. Zintenzivňuje se rovněž finanční a provozní podpora potravinových bank ze strany obchodních řetězců. V roce 2023 se podařilo shromáždit 13 200 tun potravin, z čehož na jednotlivé obchodní řetězce připadlo 7 900 tun, 1 210 tun vyneslo jarní a podzimní kolo Sbírky potravin, 1 600 tunami přispěli producenti a 2 500 tun se vybralo například prostřednictvím dalších sbírek, darů nebo pomocí evropského projektu, za kterým stojí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

„Role obchodních řetězců při zajištění potravin či hygienických potřeb pro lidi v nouzi je opravdu nezastupitelná. Je potěšující, že se daří zvyšovat objem poskytované pomoci, s čímž souvisí i stále větší počet zapojených prodejen a dobrovolníků během konání Sbírky potravin. Právě přítomnost dobrovolníků v prodejnách výrazně zvyšuje efektivitu vysbíraných potravin. Chystáme další kroky, které by měly podpořit navýšení objemu vysbíraného zboží a jeho snazší darování, ať už v kamenných prodejnách, nebo on-line formou,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a doplnil: „Vedle průběžného darování a každoročních sbírek potravin pomáhají řetězce financovat provoz potravinových bank. Pro zintenzivnění pomoci by bylo jistě vhodné rozšířit systém darování i do sektoru nábytku a oděvů a v této souvislosti snížit DPH na darované věci na nulu. S partnerskými stranami o tom vedeme průběžná jednání.“

Jak zdůraznil ministr zemědělství Marek Výborný, stát vnímá roli potravinových bank a Sbírky potravin jako nedílnou součást pomoci občanům v nouzi. „Ministerstvo zemědělství podporuje a bude i nadále podporovat potravinové banky i Sbírku potravin. Naším dlouhodobým záměrem je snížit plýtvání potravinami na minimum, a to jak u výrobců i prodejců, tak zejména u domácností. Počet lidí ohrožených chudobou se nadále pohybuje kolem 10 procent, ovšem obyvatel odkázaných na pomoc neustále přibývá. To, že v současnosti dokážeme efektivně zajišťovat jejich zásobování, je jedním z důkazů, že systém neziskových organizací v Česku dobře funguje. Spolupráce státu, potravinových bank a komerčního sektoru jednoznačně dokládá, že propojení u podobných projektů, jako je Sbírka potravin, je možné a zlepšuje kvalitu života v naší společnosti,“ uvedl M. Výborný.

Aktuální jarní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 13. dubna 2024 ve více než 2 000 prodejnách v rámci celé České republiky. Pomoc je zaměřena zejména na rodiče samoživitele, rodiny v krizi, pěstounské rodiny, seniory, hendikepované občany či lidi bez domova. Vedle možnosti darování v obchodech běží rovněž Sbírka potravin on-line formou v dalších šesti zapojených e-shopech, a to od 9. do 23. dubna 2024. 

Děkujeme všem, kteří se na realizaci Sbírky potravin podílejí:

  • Organizátoři: Česká federace potravinových bank, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace společenské odpovědnosti
  • Státní správa: Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Obchodní řetězce a internetové obchody: Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, Kaufland, Košík.cz, Lidl, MAKRO, Penny Market, Rohlík.cz, ROSSMANN, Tesco a Teta drogerie
  • Logistický partner: Raben Logistics Czech
  • Třetí sektor: Armáda spásy, Člověk v tísni, Diakonie českobratrské církve evangelické, Charita Česká republika, NADĚJE a Slezská diakonie

Fotografie z tiskové konference ZDE ke stažení.