Často kladené dotazy

Ještě něco vás zajímá? Neváhejte se na nás obrátit na e-mailu info@potravinovabanka.cz.

Sbírka se koná opravdu jen jeden den?

Darovat potraviny v zapojených prodejnách lze pouze 13. dubna 2024 od 8:00 do 18:00 hodin. Pokud nákup nestihnete nebo nepreferujete nakupování v sobotu, lze se zapojit prostřednictvím on-line obchodů. Více naleznete na záložce Kde nakoupit

Sbírky potravin se můžete účastnit dvěma způsoby - jako dobrovolník nebo dárce. Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, více informací naleznete v záložce Chci být dobrovolníkem

Pokud se rozhodnete pomoci darem trvanlivých potravin či drogerie, nákup se dá udělat více způsoby. Buď "offline" 13. dubna 2024 ve vybraných obchodech, které naleznete na záložce Kde nakoupit. V obchodě se nebojte obrátit na dobrovolníky. Poznáte je snadno dle zelených zástěr s logem Sbírky potravin. Pokud se v obchodě dobrovolníci nenacházejí, nevadí. Obchod může být zapojený i bez nich, ale s řádně označeným místem tzv. sběrným boxem. Ten poté po skončení akce zaměstnanci prodejny uschovají a potravinová banka si jej sveze.

Pokud to do obchodu nestihnete, máte možnost pomoci také online. Podrobnosti naleznete na záložce Kde nakoupit.

Potravinové banky získávají prostřednictvím sbírky potraviny pro své odběratele ve svém regionu. Každá potravinová banka pomáhá spoustě charitativních a neziskových organizací ve svém okolí. Mezi konečné příjemce potravinové pomoci patří opuštění senioři, lidé bez domova, matky samoživitelky, postižení i spousta dalších lidí, kteří se ocitli v nouzi.

Potraviny získané v rámci Sbírky potravin pomáhají v tom regionu, ve kterém byly darovány.

Konkrétní příběhy pomoci si můžete přečíst na záložce Komu pomáháme.

Důležité je darovat pouze trvanlivé potraviny s potřebným označením. Tzn. nelze darovat potraviny z domácí produkce, které nemají potřebné označení. Mléčné výrobky, uzeniny a jiné čerstvé potraviny také nejsou vhodné, jelikož třídění potravin ze Sbírky trvá několik týdnů a za tu dobu se mohou zkazit.
Doporučujeme držet se seznamu k nákupu, který vám poskytne v obchodě doborovolník nebo si vhodné potraviny předem nastudovat na záložce Co nakoupit

Jsou to neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi.
Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců.
Minimálně z 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.

Díky Sbírce potravin potravinové banky získávají trvanlivé základní potraviny a drogistické zboží, které mohou organizacím distribuovat v průběhu celého roku. 

Více se o nás dozvíte na http://potravinovebanky.cz/.