Press centrum

Počet lidí odkázaných na pomoc stoupá. Podpora potravinovým bankám nesmí oslabit

Počet lidí odkázaných na pomoc stoupá. Podpora potravinovým bankám nesmí oslabit

  • Až 15 % obyvatel České republiky se nachází pod hranicí chudoby a má problém pokrýt veškeré životní potřeby; potravinové banky zažívají enormní zájem o pomoc a ve skladech zásadně chybí trvanlivé potraviny
  • Celorepubliková Sbírka potravin, pravidelné darování obchodů a činnost potravinových bank během celého roku představují významný pilíř pomoci všem potřebným
  • S financováním provozu potravinových bank pomáhá stát mnoha desítkami milionů korun ročně
  • Hodnota přímé pomoci obchodních řetězců potravinovým bankám mimo pravidelných sbírek už přesáhla 200 milionů Kč

 

Praha 7. listopadu 2023 – Každoroční Sbírka potravin představuje efektivní systém darování potravin i základních hygienických potřeb a zároveň jeden z významných nestátních pilířů pomoci lidem v obtížné životní situaci. Za deset let jejího fungování se Sbírka potravin stala největší charitativní akcí v Česku a díky ochotným dárcům se podařilo vysbírat 4659 tun potravin, tedy v přepočtu 9,32 milionu porcí jídla, a 595 tun základních hygienických potřeb. Současná role potravinových bank je v systému pomoci lidem v nouzi mnohem důležitější než kdykoli v minulosti, a proto je potřeba hledat cesty, jak finanční i materiální pomoc potravinovým bankám zvýšit tak, aby mohly obsloužit stále rostoucí počet potřebných.

„Je opravdu potěšující, že se nám podařilo vybudovat fungující systém pomoci pro spoluobčany v nouzi. Jejich počet bohužel každým rokem narůstá, podle statistik se v současné době nachází pod hranicí chudoby až 15 procent všech obyvatel České republiky,“ uvedl Aleš Slavíček, předseda České federace potravinových bank, a dodal: „Sbírka potravin je pro nás zásadním dnem solidarity, kdy se vždy podaří naplnit sklady trvanlivým sortimentem. Snažíme se také více rozšířit možnosti darování, ať už počtem obchodů, nebo prodloužením možnosti darovat prostřednictvím on-line. Díky tomuto průběžnému rozšiřování sbírky výrazně narůstá objem darovaného zboží. Musím v této souvislosti vyzdvihnout také podporu ze strany státu a spolupráci potravinových bank a obchodních řetězců, která se neustále zintenzivňuje.“ Vedle spolupráce s velkými charitativními partnery spustily potravinové banky také distribuci potravin a drogerie formou přímého výdeje, respektive sítí vlastních výdejních míst.

„Potravinové banky vytvářejí rozsáhlou záchrannou síť a jejich činnost napomáhá státu při pomoci lidem v obtížné životní situaci. Stát prostřednictvím zainteresovaných ministerstev, především pak rezortu zemědělství, který v této oblasti zejména cílí na snížení plýtvání potravinami, bude i nadále podporovat Sbírku potravin. Podpora potravinových bank musí být stabilní, neboť v souvislosti s aktuální ekonomickou situací narůstá počet obyvatel ohrožených chudobou. Jenom letos jsme na podporu potravinových bank přispěli částkou přes 100 milionů korun, a to na jejich provoz i vybavení,“ zdůraznil ministr zemědělství Marek Výborný s tím, že důležitý aspekt Sbírky potravin představuje i omezování plýtvání potravinami. Podle M. Výborného je s ohledem na vysoký počet lidí v nouzi důležité rozšíření sbírek o darování nábytku či oděvů, s čímž souvisí i možná diskuze o výši DPH na darování tohoto typu zboží.

Jako nezastupitelná se jeví role obchodních řetězců při zajišťování potravin pro lidi v nouzi. Díky jejich průběžnému darování mají obyvatelé nacházející se v obtížné životní situaci jistotu, že se jim vždy dostane potřebné pomoci. Kvůli rostoucí poptávce potřebných se v posledních letech zintenzivňuje také finanční a provozní podpora potravinových bank ze strany obchodních řetězců.

„Vedle každoročních sbírek potravin pomáhají řetězce také financovat provoz potravinových bank. Tato přímá pomoc již přesáhla 200 milionů korun a jedná se o potravinové dary, poskytnutí skladových prostor pro potřeby logistického centra k bezplatnému užívání, finanční dary pro budování nové infrastruktury nebo zakoupení automobilů k pravidelným svozům z prodejen a zavážení výdejních míst z krajských skladů. Řetězce také pomáhají s řízením a organizací těchto konkrétních projektů,“ sdělil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a doplnil: „Jsem moc rád, že každý rok narůstá počet obchodů, které se do Sbírky potravin celorepublikově zapojují, a to zejména díky stále většímu zájmu našich zaměstnanců pomoci ve volném čase jako dobrovolníci při organizaci sbírky.“

Aktuální podzimní kolo Sbírky potravin se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2023 ve více než 2000 prodejnách v rámci celé České republiky. Pomoc je zaměřena zejména na seniory, rodiny v krizi, rodiče samoživitele, pěstounské rodiny, hendikepované občany či lidi bez domova.

Od 7. do 21. listopadu lze také darovat potraviny a drogerii prostřednictvím on-line obchodů Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco a Billa. Na darování drogistického zboží se v rámci sbírky soustředí drogistické řetězce dm drogerie, ROSSMANN a Teta drogerie. Do posledního kola Sbírky potravin letos na jaře se zapojilo více než 4000 dobrovolníků z řad zaměstnanců obchodních řetězců i neziskového sektoru.

Více informací na www.sbirkapotravin.cz

 

Děkujeme všem, kteří se na realizaci Sbírky potravin podílejí.

  • Organizátoři: Česká federace potravinových bank, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace společenské odpovědnosti
  • Státní správa: Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Obchodní řetězce a internetové obchody: Albert, Billa, COOP, dm drogerie markt, Globus, IKEA, Kaufland, Košík.cz, Lidl, MAKRO, Penny Market, Rohlík.cz, ROSSMANN, Tesco a Teta drogerie
  • Logistický partner: Raben Logistics Czech
  • Třetí sektor: Armáda spásy, Člověk v tísni, Diakonie českobratrské církve evangelické, Charita Česká republika, NADĚJE a Slezská diakonie