Komu pomáháme

Naděje

Pro lidi v nouzi.

NADĚJE vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989 v České republice. Poskytuje pomoc lidem ve stáří, lidem bez domova, ohroženým rodinám, lidem s handicapem, ohroženým dětem a lidem zadluženým.

Jak protraviny pomáhají?

"S rodinou M. jsme pracovali dlouhodobě. Rodina měla děti v dětském domově, jelikož neměla vhodné ubytování a mimo jiné ani vybavení pro děti. V rámci našeho programu prostupného bydlení nastala možnost rodině poskytnout ubytování. Postupně jsme řešili zařízení ubytovací jednotky a ve spolupráci se sociální pracovnicí vše potřebné, aby rodiče získali děti zpět do péče. V tomto směru byla velkým přínosem opakovaná potravinová pomoc se základní hygienou - zejména věcmi pro děti. Přispěla k získání dětí zpět do rodiny.

Klienti se ocitli ve složité finanční situaci. Nebyli schopni situaci samostatně řešit. Potravinová pomoc společně s hygienou jim jejich situaci pomohla zvládnout.

Rodiče mohli díky potravinové pomoci z ušetřených peněz zajistit pro děti dostatečné vybavení."

www.nadeje.cz