Komu pomáháme

Člověk v tísni

Na výdej balíčků je navázána další podpora tak, aby nešlo pouze o řešení momentální krize, ale aby se lidé dostali k dlouhodobější pomoci s trvalejšími výsledky.

„Už po pár dnech distribuce můžeme říci, že na některých místech registrujeme značný zájem. Pro balíčky chodí lidé, kteří se ocitli díky současné krizi bez příjmů, jsou bez domova, nebo ti, kterým zbývá týden, než dostanou další příjem a nemají na jídlo. Příjemci jsou většinou rodiny s dětmi,“ říká Kateřina Dosoudilová, vedoucí metodička sociálních služeb organizace Člověk v tísni.

V současné chvíli je potravinová pomoc vydávána na 16 místech. Konkrétně jde o Olomouc, Přerov, Prostějov, Jeseník, Hranice, Kladno, Karlovy Vary, Sokolov, Ostrov, Žlutice, Ústí nad Labem, Chomutov, Bílinu, Plzeň, Klatovy a Liberec. Jejich počet se však bude měnit dle momentální potřeby.

Balíčky jsou sestaveny buď pro celou rodinu, nebo pro jednotlivce. Kromě těstovin, rýže, luštěnin, masových konzerv, polévek, dětské výživy a dalších trvanlivých potravin obsahují také základní hygienické potřeby jako je mýdlo, prací prášek, šampon, zubní kartáčky a pastu, či pleny. Obsah je tvořen primárně potravinami z bank.

Cílem této pomoci není jen řešení momentální situace. Vše funguje tak, že si žadatel nejdříve promluví se sociálním pracovníkem, který s ním zmapuje jeho situaci, a posoudí, zda se jedná o osobu v sociální nouzi. Pokud ano, je mu přidělen první balíček. Opakované vydání je poté možné většinou za 14 dní a je podmíněné nejen trváním nepříznivé situace, ale zároveň i ochotou k dlouhodobější spolupráci.

„Žadatel se tím stává klientem některé z našich sociálních služeb, což umožňuje řešit nejen akutní problém, ale dovoluje nám to zabývat se i jeho příčinami,“ říká Kateřina Dosoudilová a dodává: „Naším cílem je jednak to, aby se pomoc dostala k těm, kteří ji opravdu potřebují. Zároveň nechceme pouze rozdávat jídlo, naší ambicí je komplexnější podpora lidí v nouzi. Balíčky proto bereme nejen jako řešení momentální krize člověka, ale i jako prostředek, který povede k delší spolupráci a trvalejší pomoci.“