Komu pomáháme

Charita Česká republika

 Pomáháme tam, kde nás lidé potřebují.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Jak potraviny pomáhají?

"Jednou z klientek Domova pro matky s dětmi v tísni v Plzni je maminka, jejíž životní osud se točí v bludném kruhu již od malička. Špatné rodinné zázemí, nevyhovující a stále se měnící bytové podmínky a partner, který ačkoliv se snaží, jen těžko získává práci. Střídavě společně či odděleně pečují o sedm dětí tak, jak jim to momentální situace dovoluje. V současnosti zakotvila maminka v azylovém domu. Snaží se naspořit finanční hotovost, která by jí umožnila sehnat standardní nájemní bydlení. Pravidelná potravinová pomoc jí pomáhá ušetřit peníze; v napjatém měsíčním rozpočtu není jinak prostor na jakékoli úspory. Každý mimořádný výdaj je obrovským zásahem do finančního hospodaření. Díky kurzům vaření se klientka naučila využít všechny ingredience a druhy potravin, které jsou v balíčcích. Potravinovou pomoc by rozhodně využívala i nadále poté, co opustí azylový dům."

"Paní Jana využila potravinové pomoci z rodinných důvodů, kdy její dcera byla hospitalizována se závažnými zdravotními komplikacemi. Zůstala po ní nezaopatřená jedenácti měsíční holčička. Babička Jana se obrátila na Odbor sociálních služeb o pomoc. Dostala předběžným opatřením vnučku do své péče a byla doporučena pro příjem potravinové pomoci do Diecézní charity Plzeň. Potravinová pomoc z Potravinové banky jí pomohla překlenout období, ve kterém probíhalo vyřízení dávek státní sociální podpory."

www.charita.cz