Komu pomáháme

Armáda spásy

Srdce Bohu, ruce lidem.

Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob. Ve spolupráci s Potravinovou bankou poskytujeme jídlo těmto potřebným lidem.

Jak potraviny pomáhají?

"Paní JŠ žijící se svýma dvěma dětma na bytě Prevence, rozšířila okruh blízkých osob o partnera a nečekaně o další jeho dvě děti. Domácnost byla náhle obsazena čtyřmi dětmi a dvěmi dospělými osobami a bylo potřeba zajistit větší bydlení. Stěhování proběhlo v průběhu několika měsíců, bohužel veškeré formality ohledně svěření dětí do péče se až nyní na úřadech dořešily. Rodina se potýkala náhle se zvýšenými náklady na bydlení, živobytí a rovněž náklady na potřeby pro děti výrazně vzrostly. Po tuto dobu jsme mohli rodinu podporovat pravidelně potravinovou pomocí, aby mohli pokrýt maximum nezbytných výdajů domácnosti."

"Manželé V. žijící na bytě Prevence se dostali do složité situace, když se po domluvě s úřady a svou dcerou rozhodli postarat nejprve o jedno a po té o další dvě vnoučata, jež by zůstali jinak v ústavní péči. Výchova a péče o všechny tři se pratodičům daří. Avšak opět vzhledem k dlouhotrvajícímu průběhu řešení všech formalit se rodina ocitla v obtížné situaci. Jejich situaci se jím daří zvládat za pomocí výdeje potravin, které jsou nám z potravinové banky zasílány."

"Pan RV jehož zdravotní stav se začal postupně zhoršovat, včetně drobných výpadků paměti se dostal do tíživé situace. Vše začalo ve chvíli, kdy si přehodil termíny návštěvy ÚP a byl z evidence dočasně vyloučen. Jelikož se nám již samostatně žijící klient svěřil, protože nám velmi důvěřoval, začali jsme aktivně řešit jeho situaci a možnost udržení v samostatném bydlení. Po zajištění úhrad nákladů na bydlení jsme začali řešit další přežití. Jeho siutaci nám pomohly dořešit potraviny, které jsme mu po onu kritickou dobu mohli pravidelně předávat."

www.armadaspasy.cz